Välkommen till  Nejden - kultur&natur !

Vi arbetar för att skapa dialog, samarbete och för att konkret bidra till en förbättrad tillgång till - och kunskap om - både natur och kultur, i nära och fjärran nejder. Det kan handla om att göra vandringsleder, studera traditionell ekologisk kunskap, samverka med myndigheter, näringsliv och ideella krafter inom Landsbygdsutveckling, samt att organisera interkulturella möten för både ungdomar och vuxna.

Vi tror att tilliten som krävs för ett långsiktigt samarbete skapas genom transparens, tydliga mål samt möjligheten att delta konkret med engagemang och/eller medel. Vi hoppas att du kommer att vilja bidra, på det sätt du vill och kan.

Du kan också gå in och läsa några personliga betraktelser på vår nya blogg:

nejdenblogg.wordpress.com

 

Med varma hälsningar,

Nejden

 

Bli medlem idag!