Vi skapar och driver olika projekt som handlar om friluftsliv, naturkunskap, vår egen kulturhistoria och andra kulturers spännande möjligheter : Vi bygger vandringsleder, håller interkulturella träffar, främjar utveckling på landsbygden via sport och friluftsliv och samarbetar med föreningar,  näringsliv och den offentliga sektorn i lokala, regionala och nationella initiativ. Vi erbjuder även vår expertis genom konsulttjänster, föreläsningar, kurser och guidade turer. Vill Du veta mer så kontakta oss gärna. Här kan du läsa lite mer om oss, vad vi gjort och våra planer. Trevlig tur!

 

Projekt Kycklingleden 2013

  • Ladda ner slutrapport och/eller turistbroschyr här till vänster. Där får du veta mer om detta härliga projekt där samverkan varit ledmotivet och där de fysiska anordningar som gjorts gör det möjligt att numer njuta fulländat av all den vackra natur som omger vandringsleden. Varmt välkommen! 
  • Kycklingleden blev under sommaren 2014 dessutom en certifierad Värmlandsled! Ett stort grattis till alla som varit inblandade!

     

    Sporten Parkour som integrationsmekanism för unga invandrare 2013

  • Projektet ägde rum under  2013 och ville använda den relativt unga sporten "Parkour" för att främja ensamkommande flyktingbarns integration genom en konstruktiv kontakt med svensk ungdom och de vuxna som deltar. Projektet innefattade en fysisk aktivitet, vars anda ligger i samarbete och inte i tävlan, och som medförde en direkt kontakt mellan ungdomarna, utan stora krav på språklig färdighet samt en närmast obefintlig investering i utrustning (bra skor och bekväma kläder är allt som behövs). Den ömsesidiga kontakten skulle förhoppningsvis medföra insikter och förståelse, samt bidra till större självkänsla, starkare känsla av gemenskap och en högre nivå av integrativ anda för både de svenska och de nyanlända ungdomarna. Målet var att därigenom erbjuda en "bro" som kan användas ända in i vuxen ålder. Medel erhölls i ett första skede från Skandias "Idéer för livet", och samarbete inleddes då även med Studiefrämjandet och HVB-verksamheten i Grums kommun. Projektet började i februari 2013 och avslutades med ett lyckat dagläger i maj. SE UNDER FLIKEN "PRESS OCH DOKUMENT" FÖR MER INFORMATION. Under hösten 2013 fortsatte projektet, denna gång med stöd från Hedlunds Stiftelse. Nejden är just nu i färd med att söka medel till att bygga en Parkourpark i Segmon, Grums kommun.

 

 

Utveckling av Norra Vänerskärgården 2014

Nejden blev tidigt i år tillfrågad att delta i Styrgruppen för ett regionalt projekt, vars mål är att samverka för att utveckla norra Vänerskärgården och samtidigt säkerställa att sköra livsmiljöer däri kan skyddas från en för hård belastning.

Projektet är en fortsättning på det lyckade projektet Treskär där Nejden också ingick. Treskär var en nationell satsning på att stärka och utveckla skärgårdssamhällen. Från Haparanda i norr till Sankt Annas skärgård på ostkusten, via Norra Vänerns skärgård, pågick erfarenhetsutbyten och nätverksutveckling under våren och sommaren 2013.

Nuvarande projekt är en förstudie finansierad av Region Värmland och projektledare är Håkan Svenneling från Leader Närheten. Deltar i projektet gör representanter från den offentliga (fem kommuner, Länsstyrelsen i Värmland) och Ideella (föreningar och organisationer) sektorn, samt näringslivet (lokala företagare).   

Ett dialogmöte med medborgarna har  ägt rum i varje kommun och en gemensam energi utifrån dessa håller i nuläget på att författas.

 

Studiecirklar 2014-2015

Nejden har utvecklat ett nära samarbete med Studiefrämjandet Värmland-Bergslagen. Vi kommer under hösten att utvidga utbudet av cirklar och event som främjar landsbygdsutveckling, integration och kultur. Förra året drog Jägarskolan åtta elever och årets omgång startar den 4 november. Det finns fortfarande några platser kvar! 


 

En ny dokumentär om jakt och naturvård 2016

Med avsikt att brygga den okunskap som finns om jakt bland många  som själva inte jagar så gjordes en folkbildande dokumentär, i samverkan med bland andra Studiefrämjandet, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben. Deltar gör bland andra en professor i landskapsekologi från Stockholms Universitet, en känd TV-kock, en fyrbarnsmamma från från Norrland, en miljöetiker, en lantbrukare, en olympisk skidskytt, en hundtränare och en ung musikalstudent. Länken till en gratisversion på YouTube ser du här: