Nytt i Nejden

26 augusti 2014        Nejden blir inbjuden att delta i Skogsstyrelsens och Länsstyrelsens initiativ "Skogsriket"s fokusgrupp för   besöksnäringen.

19 augusti 2014        Nejden deltar i ett förberedande möte med Grums Kulturföreningar för att gemensamt arrangera en kulturmässa i Grums i oktober

30 juni 2014              Nejden har årsmöte.

18 juni 2014               Nejden, tillsammans med Studiefrämjandet och föreningen familjefamnen organiserar ett informationsmöte för nyanlända svenska på Rudskyrkan, där vi samtalar om olika slöjdtekniker och beslutar att organisera en studiecirkel  i ämnet i höst.             

1 juni 2014                 Nejden anordnar, i samband med Vänerveckan, tipspromenad och grillstund vid Buda badstrand i Liljedal.

21 maj 2014               Nejden, tillsammans med Studiefrämjandet och föreningen Familjefamnen, organiserar ett informationsmöte för nyanlända svenskar på Rudskyrkan, där vi samtalar om natur och jakt i Sverige.

29 april 2014               Nejden deltar på föreningen Värmlandsleders årsmöte, där det annonseras att Kycklingleden nu granskats och blivit ackrediterad som certifierad Värmlandsled.

13 mars 2014              Nejden blir ombedd att medverka i styrgruppen för en sex månader lång förstudie finansierad av Region Värmland, angående utvecklingen av Norra Vänerskärgården. Övriga medverkande i styrgruppen är de fem Värmländska kommuner som gränsar till Vänern, Länsstyrelsen Värmland, Visit Värmland, samt två företagare som arbetar med Vänerfrågor.   

14 feb 2014                 Nejden medverkar på Skogens Dag på MIWO Produkter i Grums. Där samlas under dagen lokala, regionala och nationella företagare, Jägarförbundet, Skogsbolag och andra föreningar för att mötas och nätverka.

5 feb 2014                   Nejden deltar i Styrgruppen för en förstudie finansierad av Region Värmland som handlar om att utveckla Norra Vänerskärgården. Studien leds av Håkan Svenneling från Leader Närheten och sammankallande är Gunnar Hellerström från Karlstad kommun. Deltagare i styrgruppen kommer från  såväl offentlig- som ideell sektor och näringslivet. Projektet pågår till slutet av Augusti, då en ansökan till regionfonden skall vara framställd för framtida utveckling i området.

5 nov 2013                 I Studiefrämjandets regi har nu Jägarskolan börjat i Nejden. Peter Andersson leder eleverna under femton veckors tid fram till möjligheten att ta jägarexamen. Intresserad? Bara hör av dig så kontaktar vi dig inför nästa kurs.

30 okt 2013                Nejden deltar i konferensen "Skogsriket", Landsbygdsdepartementets satsning på att framhäva skogen och dess värden både som skogs- och besöksnäring. Läs gärna mer här: http://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/nyheter/2013/Pages/givande-dag-skogsriket-varmland.aspx

21 okt 2013                Nejden deltar i en workshop om Vänerfrågor på Värmlands museum, i Vänermuseets regi, och om projektet att skapa ett kunskapscenter för Vänern. 

9 okt 2013                  Höstens upplaga av Nejdens projekt "Integration via Parkour" börjar! 

18 sep 2013              Nejden deltar i ett seminarie om Värmlands Hydrologi i SMHI:s regi på Länsstyrelsen i Värmland.

3 sept 2013               Nejden är inbjudna att ge en föreläsning om sin verksamhet och dess roll i Grums kommun under en förmiddags "Walk&Talk" för politiker och tjänstemän i Grums kommun.

28-30 aug 2013        Projekt Treskär besöker norra Vänerskärgården. Läs gärna mer om oss i Skärgårdarnas Riksförbunds egen tidning: http://www.skargardarnasriksforbund.se/document/2013-11-06_13837590201.pdf     (sid 4-5)