SAMARBETSPARTNERS

Nejdens inställning är att hållbart arbete endast kan utföras när idéer är förankrade i flera olika perspektiv och intressen. Att genomföra ett projekt handlar därför för oss lika mycket om att skapa en kontext där vi kan lära, lära känna och lära av varandra, som att skapa ett konkret resultat som sedan kan stå sig i tiden.  

I vårt första projekt (Kycklingleden) hade vi glädjen att genomföra det med hjälp av finansiellt stöd från:

 Dessutom samarbetade vi i projektet med:  

Grums Kommun, Liljedals Hembygdsförening, Hushållningssällskapet, Värmlandsleder, Naturskyddsföreningen, Jättestenskolan, HVB-verksamheten för ensamkommande flyktingungdomar, Orienteringsklubb Älgen, Segmons Byaråd, Liljedals Allservice AB och Buda gård.

Aktiv dialog förs också med Studiefrämjandet i Karlstad som nu även deltar i projekt Parkour, ett projekt som kunde börja tack vare stöd från Skandias satsning "Idéer för livet" och "Hedlunds Stiftelse".

Vi arbetar också aktivt i andra projekt och projektföreberdelser med Segmons Byaråd, Ingersbyns Gård, "Bryggan" Karlstad, Hushållningssällskapets förening "Värmlandsleder",  Norra Vänerns alla kommuner, Naturskyddsföreningen, Svenska Jägareförbundet och Studiefrämjandet.