Kalender


Dialogmöte om utveckling av Norra Vänerskärgården

Datum:2014-03-26
18:00

Nejden sitter med i Styrgruppen för en förstudie finansierad av Region Värmland, där varje kommun i norra Vänerområdet kommer att hålla ett dialogmöte med medborgarna för att säkerställa att all utveckling sker baserat på en solid förankring. Både den offentliga- och ideella sektorn samt näringslivet deltar i projektet, och vi hoppas nu på en stark ansamling av idéer, tankar och förslag under dessa möten. I Grums kommun äger det rum i Bibliotekshuset i lokalen "Bruket", den 26:e mars. Varmt välkomna!Tillbaka till översikten